Perulainen kahvi
Andien makua ja aromeja

Perussa, joka on Andien ja Inka-sivilisaation keskeisintä aluetta, maukkaat arabialaiskahvit kasvavat Andien rinteillä Amazon-joen sademetsäalueella. Inkojen jälkeläiset ovat viljelleet perulaista kahvia yli 200 vuoden ajan. Yhdessä heidän kanssaan takaamme teille yhden maailman parhaista arabica-kahveista.

1. Kahvin historiaa Perussa
2. Perulainen kahvi: valtaamassa kansainvälisiä markkinoita
3. Perulaiset kahvityypit
4. Perulainen erikoiskahvi ja markkinastrategiat
5. Luomukahvit
6. Reilu kauppa ja kestävän kehityksen kahvi
7. Andesan rooli kahvikaupassa

1. Kahvin historiaa Perussa

Kahvia tuotiin ensimmäistä kertaa Latinalaiseen Amerikkaan 18. Vuosisadalla. Perussa 19. vuosisadan lopulla kahvia tuotettiin pääasiallisesti kotimaisille markkinoille. Pieni prosenttimäärä meni vientiin Chileen. Pääasialliset kahvintuotantoalueet sijaitsivat puolitrooppisessa yläviidakossa, erityisesti Moyobamban, Jaenin ja Huanucon alueilla.

Vuonna 1930 Chanchamayon laaksosta tehtiin tärkeä teollinen kahvintuotantoalue, jossa oli mahdollista prosessoida suuria määriä kahvipapuja ja taata tasainen laatu. Vuoden 1950 aikana kahviviljelmät vakautettiin tuottajien ja vientiytiöiden yhteisia voimin, mikä takasi heille kansainvälisen tunnustuksen ja arvostuksen.

Maatalousreformi, jonka sotilashallitus pani toimeen vuonna 1968, vaikutti suuresti Perun maatalouden kehitykseen ja toimi avaintekijänä pienimuotoisen kahvinkasvattajien joukon ilmaantumiseen (suuromistajien maita jaettiin työläisille). Sen seurauksena tätä maataloustointa uhkasi terrorismi ja huumekauppa 1980-luvulla ja monet kahvi-istutukset hylättiin.

Nyt kahvisektori on hyvää vauhtia voimistumassa maatalousteollisuuden kasvulle suotuisan ilmaston johdosta.

2. Perulainen kahvi on löytämässä paikkansa kansainvälisillä kahvimarkkinoilla

Kahvi on Perun kahdeksannneksi tärkein vientituote ja tärkein maataloustuote. Sen tuotto maatalouden vientituotteista on 50 %. Kahvi takaa elinkeinon yli 150.000 perheelle, jotka asuvat Perun viidakkoalueella.

Perussa kahvia kasvattavat pientilalliset, jotka ovat ryhmittyneet osuuskunniksi. 1970 ja –80 luvun taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien tähden Perun kahvi tunnettiin sen epätasaisesta laadusta. Kuitenkin 15 viime vuoden aikana, Perun kahvin arvostus on ollut nousussa. Tämä taas johtuu siitä, että yksityiset ulkomaiset ja paikalliset investoijat, valtio ja kahvin kasvattajat työskentelevät yhdessä kahvin laadun parantamiseksi kaikissa sen tuotantovaiheissa. Näiden ponnistelujen johdosta Perun kahvi on saamassa ansaitsemaansa arvostusta.

Joitakin näiden ponnistelujen tuloksia on nähtävillä tänään. Peru on luonnonmukaisesti viljellyn kahvin toiseksi suurin tuottaja- ja viejämaa ja pitää hallussaan 10. sijaa kahvia tuottavien maiden luokituksessa koko maailmassa. (Lähde: Kansainvälinen Kahvijärjestö). Perun kahvin tärkeimmät ostajat ovat Yhdysvallat, Saksa, Japani, Kanada, Korea ja Iso-Britannia.

3. Perulainen Erikoiskahvi ja markkinastrategiat

Maailmassa on kahdenlaisia kahvilajikkeita; robusta ja arabica. Arabicasta saadaan parhaita laatupapuja, mutta se on hyvin herkkä kasvi ja vaatii erikoisolosuhteita ja kasvaa vain ylhäällä 800 ja 1850 metrin korkeuksissa. Mitä korkeammalla arabica kasvaa sitä parempia sen maku ja aromi ovat. Kaikki Perussa viljeltävät eri kahvit kuuluvat arabica-lajikkeeseen.


Kahviviljelmät sijaitsevat Andien rinteillä 1000 ja 1800 metrin korkeudessa. Ilmaston, maanlaadun, sademäärän ja auringonpaisteen sopiva yhdistelmä tuottavat erinomaisen kasvuympäristön kahville. Perussa kasvatettavat eri kahvilajikkeet ovat Typica (70%), Caturra (20%) ja muita (10%). Etelä-Amerikassa, Peru on ensimmäinen ammoisista ajoista kasvatetun Typica-lajikkeen säilyttänytmaa. Se on erityisen kysyttyä erikoiskahvi markkinoilla johtuen sen erinomaisista kuppi-ominaisuuksista.


Mitä teknologiaan tulee, Perun kahvi kasvatetaan puiden varjossa, se poimitaan valikoiden ja käsin, märkä-käytetään, kuivatetaan auringossa, jonka jälkeen se luokitellaan mekaanisesti ja elektronisesti.Monissa kahvintuotantomaissa kasvattajat ovat luopuneet perinteisistä menetelmistä ja turvautuvat teknologiaan, kasvattaen sekamuotoisia kahvintaimia kovassa auringonpaahteessa, tuhoten alkuperäisiä metsiä ja luontoa ja käyttäen valtavia määriä kemiallisia lannoitteita ja tuholaistorjunta-aineita.

Näin ei toimita Perussa. Kahvinkasvatus alueita tässä maassa hallitsevat vielä perinteiset cafetal-kahviplantaasit, joilla kahvintaimet voivat hyvin korkeiden puiden varjossa; puiden, jotka tukevat hämmästyttävää biodiversiteettiä, josta Perun metsät ovat kuuluisia.

4. Luomukahvit

Luomukahvi on kahvi, joka on tuotettu ilman tuholaistorjunta- ja kasvinsuojeluaineita. Tämä on hyödyllistä sekä viljelijälle että kuluttajalle. Kuitenkin ei-luonnonmukaisesti viljellyt kahvit ovat tuottoisampia, koska niille on tyypillistä se, etteivät ne ole kasvanet varjossa. Luomukahvi auttaa taistelussa maaperän köyhtymistä vastaan, kannustaa kierrätykseen, kompostointiin, maaperän hoitoon ja ympäristön suojeluun. Nämä ovat tärkeitä näkökohtia kestävän kehityksen kahvin tuottamisessa ja vaativat sosiaalista vastuuta.

Niin kuin jo mainittiin, Peru on aktiivisesti suuntautunut luomukahvin tuottamiseen (toisella sijalla luomukahvin tuotannossa) ja vuosittain uusia kahvinkasvattajia liittyy orgaanisten kahvien koulutusohjelmiin. Tämä on tärkeä päämäärä, jonka tarkoituksena on suojella Perun viidakoiden rikkaan kasvilajiston monimuotoisuutta.

6. Reilu kauppa ja kestävä kehitys

Vastareaktiona kahvinkasvattajien riistolle, jotka markkinatrendien ajamina ovat olleeet pakotettuja myymään kahvinsa alhaisilla hinnoilla, on kahvikaupassa syntynyt reilun kaupan käsite, sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys.

Reilun kaupan kahvissa, kahvintuojat sopivat pienviljelijöiden kanssa säännöllisistä kahvihankinnoista ja kehittävät pitkän aikavälin kauppasuhteita heidän kanssaan. Kahvinkasvattajille taataan kahvista reilu minimihinta. Tällä tavoin viljelijöiden elinehdot eivät riipu kylmistä markkinatrendeistä.

Reilun kaupan mekanismi on kuitenkin vain yksi osa kestävää kehitystä. Mitä kestävä kehitys oikein on? Maailman Ympäristöjärjestön (WCED) mukaan se on kehitystä, joka kohtaa nykyiset tarpeet ilman että se haittaa tulevien sukupolvien kykyä kohdata omat tarpeensa.

Yhdistämällä luomukahvin ja reilun kaupan olemme tiellä kohti todellista kestävää kehitystä; reilut hinnat hyödyttävät kahvin tuottajia ja samalla luomukahvi parantaa suuresti mahdollisuutta turvata saman hyödyn tuleville polville.

Andesan rooli

Andesan tavoite sitä perustettaessa oli hankkia korkealuokkaisia kahveja sitoutuen sosiaaliseen vastuuseen ja kuitenkin samalla kyetä tarjoamaan kilpailukykyiset hinnat sekä markkinointitukea asiakkaillemme. Se tuntuu todella vaikealta tehtävältä. Kuitenkin, tekemällä työmme tehokkaasti ja toimien rehellisesti, olemme voineet todistaa itsellemme, että on mahdollista tyydyttää sekä asiakkaiden että tuottajiaen tarpeet. Ehkä “kahvintekemisen taide” ei synnykään pelkästään hyvän espresson tuottamisesta vaan ensisijaisesti hyvistä asiakassuhteista, rehellisestä liiketoimesta, reiluista hinnoista, ekologisesta ja sosiaalisesta tiedostamisesta sekä läheisistä suhteista tuottajien ja paahtajien kanssa…Lyhyesti sanottuna inhimillisistä tekijöistä.

Meille on tärkeämpää monien nykyisten yhtiöiden lailla voida osallistua omalta osaltamme kahvibisneksen inhimillistämiseen kuin menestyä vaikeilla kahvimarkkinoilla. Juuri siinä onnistuaksemme meidän tulee edistää korkealuokkaisten kahvien tuotantoa.

Toivomm että osallistutte kanssamme tähän missioon ja liittytte erinomaisen kahvimme laadusta nauttijoihin.